Asbjørn Magne Hofsli til minne

NAMDALSAVISA

En nestor i norsk helsetjeneste har gått bort. I mer enn 35 år fylte Asbjørn Hofsli ulike still- inger i helsesektoren. Det siste året før han begynte i Helse Midt-Norge var han spesialrådgiver i det som den gangen het Sosial- og helsedepartementet. Der deltok Asbjørn i utformingen av sykehus- reformen som ga oss spesialisthelsetjenesten slik vi kjenner den i dag.

Asbjørn var med fra start av da Helse Midt-Norge RHF ble opprettet på Stjørdal. Han hadde flere ledende stillinger i Helse Midt-Norge, men mesteparten av tiden var han direktør for eierstyring og derigjennom jobbet han blant annet i styrene i alle helseforetakene i vår helseregion. En krevende stilling med mye reiseaktivitet og lange arbeidsdager.

I løpet av disse ti årene i Helse Midt-Norge ble Asbjørn i to perioder hentet til direktørstillinger utenfor det regionale helseforetaket i Midt-Norge – når noe var krevende og skulle ryddes opp i, var det flere enn Helse Midt-Norge som ønsket å høste av Asbjørns klokskap og lange erfaring. Han nøt stor respekt også i resten av landet.

For tiden jobber Helse Midt-Norge med et stort pasientjournalprosjekt for hele helsetjenesten i Midt-Norge – helt i tråd med Asbjørns tenkning. Da prosjektet i høst presenterte det vi jobber med i form av en plakatutstilling på Sykehuset Levanger, var han på plass og stilte som vanlig gode spørsmål og kom med gode innspill. Han roste vårt arbeid og det er en ros som vi har tatt med oss i våre hjerter. Asbjørn sluttet egentlig aldri helt i helsetjenesten!

Når du som Asbjørn har bestemte oppfatninger om hva som skal til for at de målene som er satt skal nås, kan det hende at det av og til er nødvendig med noen klare meldinger; Asbjørn var dønn ærlig og ikke redd for å uttrykke sine meninger. Men han gjorde det på en slik måte som bare Asbjørn kunne – han skapte ikke fiendebilder på sin vei. Asbjørn var ingen ansiktsløs byråkrat, men snarere det stikk motsatte – han sto fram og han sto for det han mente!

Asbjørn valgte helsesektoren og sluttet som lærer, men han sluttet aldri å være pedagog. Han var ufattelig kunnskapsrik, og på sin pedagogiske og grundige måte delte han mer enn gjerne sin kunnskap med oss kollegene. Asbjørn var så ufattelig flink til å male den himmelen som det hele skulle henges opp i – du fikk svar på det du lurte på samtidig som han hjalp til med å sette ting i sammenheng – slik at du som steinhoggeren fikk et glimt av den katedralen vi var sammen om å bygge.

Når du er som Asbjørn, er det mange som i løpet av en arbeidsdag vil ha en bit av deg. Uansett hvor travelt det var, ble du tatt godt imot av Asbjørn – det var alltid med et smil og hans brune øyne gnistret til i iver når det var interessante problemstillinger vi ga oss i kast med. Asbjørn var en kollega slik som vi alle ønsker å være overfor hverandre.

Asbjørn fylte så langt mer enn den stillingen han til enhver tid hadde. Han var genuint opptatt av å utvikle helsetjenesten til det beste for innbygger og pasient. Asbjørn tok vårt samfunnsoppdrag på ramme alvor. Han fylte det med innhold, slik at alle rundt ham ble minnet om at vi har et ansvar for å aktivt videreutvikle en fra før av god helsetjeneste, til å bli enda bedre og til det beste for innbyggere og pasienter.

Et tydelig bevis på at dette ble høyt verdsatt, kom til uttrykk da han i 2010 mottok Kongens fortjenstmedalje for sin samlede innsats for helsetjenesten! Vi var alle sammen så stolte og glade da han fikk sin medalje – fordi han så inderlig fortjente en slik heders- bevisning!

Det er ikke mulig å ramse opp alle de prosjekter og oppgaver som Asbjørn løste i Helse Midt-Norge, ei heller alt det som står igjen etter hans lange virke for helsetjenesten.

Det som i dag trer tydelig fram og som vi i takknemlighet tar med oss videre, er minnene om mannen, medmennesket, kollegaen og kjernekaren Asbjørn Hofsli og måten han var på.

I vemod og ærbødighet lyser vi fred over hans minne.