Trond Ivar Ramstad til minne

NAMDALSAVISA

Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Trond Ivar Ramstad er død, 75 år gammel. Trond var eldste sønn av en båtbygger og vokste opp på Ramstad, et barskt kystsamfunn som også betydde mye for han seinere i livet.

Sjø- og båtliv ga han mye glede på fritida i voksenlivet, og han hadde stor kjærlighet til heimplassen sin på Ramstad. Sammen med kona Eva og familien for øvrig ble båtlivet deres eldorado.

Trond hadde svært gode teoretiske evner og kom derfor inn på realskolen på Rørvik på slutten av 1950-tallet. Seinere tok han fireårig lærerutdanning og videreutdanning i naturfag og ledelse.

Storparten av hans yrkesliv var knytta til skoleverket, først som lærer og seinere som oppvekstsjef og rektor. Trond var også den første leder på den nystarta bedriften Trøndertre på Kolvereid midt på 80-tallet.

Trond var alt fra unge år, både som lærer og i dagliglivet, levende opptatt av natur- og miljøvern før dette ble en politisk prioritert kampsak.

Trond var veldig kreativ, og utallige tegninger av båter han laget, vitner om gode tegneferdigheter, og de vitner om og bærer preg av hans oppvekst i et båtbyggermiljø. Han hadde i flere år egen seilbåt, og fikk derfor kombinert teori og den praktisk kunnskapen han hadde til ulike båtfinesser.

I ungdommen var Trond en meget habil fotballspiller, og han spilte alltid i forsvaret. Som mangårig tillitsvalgt i undervisningspersonalets fagforening på lokal- og fylkesnivå forsvarte han alltid arbeidstakernes rettigheter, og han forsto tidlig den store betydninga av konstruktivt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Likevel var han veldig bevisst på de ulike roller arbeidsgiver og arbeidertaker har i dette samarbeidet.

Som lærer var han høyt aktet for sin store faglighet, både blant elever og kolleger. Naturfag var hans «hjertebarn». Hans elever hadde stort utbytte av hans fremragende formidlingsevne, ikke minst gjennom eminent fortellerevne og levendegjøring av de fleste emner i faga.

Som kolleger har vi et spesielt minne som tydeliggjør dette. Under et leirskoleopphold i Grytbogen ble det arrangert en ekskursjon opp mot Eirik- vatnet. Dette ble en annerledes undervisningsøkt, og den viste i høg grad Tronds pedagogiske evner. Stadig stoppa han opp, forklarte elevene hva ulike blomsterarter het, og han fikk elevene til å lytte etter ulike fuglearter. Trond levendegjorde med stor fortellerkunst de menneskene som hadde bodd i Grytbogen før, deres liv og livsvilkår, deres arbeid, anstrengelser, armod, og deres slit og strev.

Trond levde som han lærte. Hans nøkternhet, nøysomhet og enkle livsstil kan tjene som idealer for oss alle. Vi kunne stole på Trond. Han ga av seg sjøl og delte sin kunnskap med oss uten tanke for at det måtte komme noe tilbake. Vi kjenner få mennesker som fortjener betegnelsen hel ved bedre enn Trond.

Med Trond Ivar Ramstads bortgang er en raus og ressurssterk hedersmann og bauta borte. Våre tanker og medfølelse går til kona Eva og barna og resten av familien som sitter igjen med sorg og savn etter en god ektefelle og oppofrende far. For dem er tapet størst.

I takknemlighet over og respekt for det han sto for og var, lyser vi fred over Trond Ivar Ramstads minne.