Holdt sin siste tale i det siste fylkestinget i Nord-Trøndelag

Vi legger ikke ned noe, vi bygger noe nytt, var hovedbudskapet da Anne Marit Mevassvik holdt sin aller siste tale i det aller siste fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Historisk Anne Marit Mevassvik gis mye av æren for at Trøndelag er samlet til ett fylk. Onsdag innledet hun til politisk debatt under historiens aller siste fylkesting på Steinkjer.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – I dag synes også jeg det er tid og sted for å se seg litt tilbake.

Det sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik da hun innledet til politisk debatt på det siste fylkestinget i Nord-Trøndelags historie.

Hun fulgte opp med det eksistensielle spørsmålet: «Hva sier man i en sådan stund?».

Siste kapittel

For når man innleder til debatt 18 dager før Nord-Trøndelag går inn i historiebøkene etter 214 års eksistens, må selv den ellers så visjonære Mevassvik stoppe opp litt.

– For ganske nøyaktig fire år siden sto jeg her og holdt min første fylkesrådsleders tale. Nå skal jeg holde min siste. Og det er ikke bare MIN siste, men det er den siste i Nord-Trøndelags historie. Det kjennes rart.

Og det var den talen som startet det som ble slutten på fylket Namdalen fortsatt er en del av:

Måtte ta grep

– I min første tale til fylkestinget i Nord-Trøndelag, tok jeg initiativ til å slå sammen de to trønderfylkene, sa Mevassvik og begrunnet initiativet den gang med et regjeringsskifte samme høst:

– Med ett hadde vi fått ei regjering som egentlig ønsket å legge ned fylkeskommunene.

– Vi var i en skvis. Fylkeskommunene var parkert på tribunen, og vi måtte prøve å komme oss på banen. Det regionale folkestyret fortjente en kamp, la hun til.

En kamp hun fire år senere mener er kronet med seier. Både for det regionale folkestyret og dagens Nord-Trøndelag som en del av et felles Trøndelag.

Å være tidlig ute i det som til slutt ble en regionreform, var alfa og omega for å sikre funksjoner i den nordlige delen av det nye fylket, mener overhallingen.

– Ved å ta det initiativet vi gjorde, tok vi også styringa og fikk på plass betingelser for sammenslåinga som jeg er sikker på vi ellers kunne sett langt etter. Både fylkeskommunen og Fylkesmannen skal være tungt til stede på Steinkjer, og nå ser vi at andre institusjoner, som blant andre Nav, følger etter.

Samtidig understreket hun at slike vedtak ikke er hugget i stein.

Kjempe for Steinkjer

– Steinkjer har fått en god start. Men det viktig å være bevisst at kampen om administrasjonssenteret ikke er vunnet en gang for alle. Tyngdekrafta gjelder fortsatt. For å befeste den posisjonen som nå er vunnet, må Steinkjers rolle som administrasjonsby vies betydelig oppmerksomhet også i framtida.

Men Mevassvik hadde ikke vært Mevassvik om hun ikke i sin nordtrønderske avskjedstale også valgte å se framover.

Mer av alt – unntatt NTE

For det er ikke bare Steinkjers rolle som skal befestes i det nye Trøndelag. Nå skal det vi har i nord bli en del av noe større, fortalte Mevassvik.

– Fra nyttår får vi ikke bare ansvar for 11 videregående skoler lenger. Vi får ansvaret for 32. Vi skal ikke drive 16 tannklinikker – men 42. Og vi blir landets nest største vegeier med ansvar for 6.000 kilometer veg.

Det eneste som ikke blir med, er NTE som havner på kommunale hender om snaue tre uker.

– Vi skal ikke vie NTE like mye oppmerksomhet framover, men ut over det skal vi gjøre mer av alt vi har holdt på med, sa Mevassvik og oppsummerte:

– Vi legger ikke ned noe. Vi bygger noe nytt.