Nord-Trøndelag fylkeskulturpris til Saemien Sijte

Siste stikk til sørsamisk kultur

Historiens siste fylkeskulturpris i Nord-Trøndelag ble onsdag tildelt Saemien Sijte.

HISTORIENS SISTE PRISVINNER Direktør for Saemien Sijte, Birgitta Fossum, kunne onsdag ta imot historiens siste fylkeskulturpris i Nord-Trøndelag. Her gratuleres hun av fylkesordfører og juryleder Pål Sæther Eiden.  Foto: Stein Nervik

Det grønne skiftet er ikke nødvendigvis så grønt når det går på bekostning av flere hundre år gammel kultur.

BIRGITTA FOSSUM, direktør Saemien Sijte
NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det var en glad prisvinner som takket for anerkjennelsen i Steinkjer rådhus onsdag.

– Vi har jobbet for å sette det samiske på agendaen for å vise det unike den samiske kulturen er. Dette året har vi og det samiske folk virkelig fått vise fram den samiske kulturen. Og vi har fått vise fram at det ikke bare står bra til med det sørsamiske språk og kultur, sa Birgitta Fossum, direktør for Saemien Sijte, i sin takketale.

Lange tradisjoner

Fylkesordfører og juryleder Pål Sæther Eiden delte ut den historiske prisen.

– Årets prisvinner er en institusjon, men ikke en tradisjonell institusjon. Det er en institusjon som er en viktig grunnmur og talerør for en hel befolkningsgruppe – en urbefolkningsgruppe som så sent som i 1988 fikk stadfesting i Grunnloven om at de skulle oppnå samme rettigheter som landets befolkning for øvrig, sa fylkesordføreren i sin tale.

Saemien Sijte, som er lokalisert på Snåsa, er et nasjonalt museum for sørsamisk historie, kultur og kulturbasert næringsvirksomhet. Eiden pekte på at den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Trøndelag, og at museet har bidratt til å synliggjøre dette på positivt vis.

– Saemien Sijte er på en måte en sørsamisk kultur- og næringspark midt i hjertet av det sørsamiske området, sa han.

Sirkelen er sluttet

Hovedmålsettinga til museet har vært å bygge opp og styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen for framtida. Dette gjøres på mange måter – blant annet gjennom utstillinger, festivaler, årbøker og samlinger.

– Det er derfor en stor ære for meg å kunne tildele fylkeskulturprisen 2017 til Saemien Sijte – som pådriver, initiativtaker, møteplass og samfunnsaktør for å trygge og utvikle sørsamisk språk, identitet og kultur i Nord-Trøndelag og verden for øvrig, sa Eiden.

Fylkeskulturprisen er en æresbevisning som skal markere den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. Statuttene for prisen sier at den kan tildeles en person, en organisasjon eller institusjon.

Prisen er blitt delt ut siden 1982 og Ella Holm Bull, også hun fra Snåsa, var den første som mottok hederen – nettopp for sin innsats for sørsamisk skriftspråk.

– Da dette er den siste fylkeskulturprisen som deles ut i Nord-Trøndelag fylkeskommune, kan en vel si at vi ved denne prisutdelinga har sluttet en sirkel, poengterte Eiden.

Rekordmange forslag

Siden 1982 har navn som Hans Rotmo, Norsk revyfestival, Torvald Sund, D.D.E., Åge Aleksandersen, Arnulf Haga, Bjarne Fiskum, Frode Estil, Carl Frode Tiller, «Pe-Torsa», Ida Jenshus og Motorpsycho fått prisen, mens forfatter Kari Stai fikk den i fjor. Museumsdirektøren benyttet også anledninga til å komme med et aldri så lite politisk spark til den sittende regjering.

– Det grønne skiftet er ikke nødvendigvis så grønt når det går på bekostning av flere hundre år gammel kultur.

Det kom i år inn totalt 85 forslag på til sammen 55 ulike kandidater til den siste fylkeskulturprisen – noe som er rekord.

Prisen består av en statue – Jækta – laget av avdøde billedhogger Nils Aas, et pengebeløp pålydende 30 000 kroner, og et diplom utformet av Steinar Berg.

I tillegg til Eiden besto årets jury av fylkesråd for utdanning og kultur May-Britt Lagesen, fylkestingsrepresentantene Åste Marie Lande Lindau og Hege Nordheim Viken.