Ble hedret for årelang innsats i kommunen

13 av de ansatte i Namsos kommune mottok heder og ære for 30 og 40 års innsats i kommunen torsdag kveld.

HEDRET Disse ble hedret for årelang innsats for Namsos kommune under deres middag på Ullvaren Kafe torsdag kveld.   Foto: Ole Morten Melgård

NAMDALSAVISA

Disse fikk heder for: Geir Nordlund (Namsos ungdomsskole), Karin M. Nordhus (Vestbyen skole), Tove Kjørsvik (Fossbrenna barnehage), Lisbeth Wold (Boligkontoret), Laila Eikrem Skaland (Brukerkontoret), Siri Mette Grande Lund (Namsos helsehus langtidsavdeling), Gunhild Johansen (Bangsund bo og velferdssenter, Aud Edny Færøyvik (Vestre Havn bo og velferdssenter), Hilde Fjelseth Vibstad (Klingkorsen omsorgsenter), Jan Ove Gulstad (Namsos brann og redningssvesen), Inger Bakke (Flykningetjenesten) og Åshild Gravseth (Namsos sykeheim) og Iren Jakobsen (Helsehuset Namsos)