Nytt prosjekt skal bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet i Nye Namsos

Iver trigget deltakerne med sannheten om hybellivet

Under idedugnaden til prosjektet «Barn og unge i Nye Namsos» var det flere som fikk noe å tenke på da 17 år gamle Iver Aune fra Bindal delte sine erfaringer med å flytte på hybel i Namsos.

ENGASJERTE Iver Aune (17) fra Bindal hadde deltakernes fulle oppmerksomhet de fem minuttene han snakket om hvordan det var å flytte fra Bindal til Namsos for å bo på hybel. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nye Namsos - kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos har fått midler fra Trøndelag fylkeskommune for å sette i gang folkehelsetiltak for å forebygge rus og fremme psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge.