Lager ny svarteliste for faunaen

54 forskere fra hele landet jobber med en ny utgave av lista over arter som utgjør en høy risiko for norsk fauna. Den såkalte Svartelista.

IKKE ØNSKET Artsdatabanken har vurdert at mårhund er en art som kan gi svært stor risiko for skade på norsk fauna. På bakgrunn av det har forvaltninga bestemt at den er uønsket i landet, og vi har jakttid hele året. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Den nye Svartelista blir publisert til sommeren, men allerede denne uka gir vi innsyn i foreløpige risikovurderinger av en rekke arter på våre heimesider, sier Olga Hilmo ved Artsdatabanken, som er med og koordinerer arbeidet med den nye Svartelista.