Coop Indre Namdal fusjonerer med Coop Midt-Norge

NAMDALSAVISA

GRONG/NAMSSKOGAN: Torsdag vedtok enstemmige årsmøter i både Coop Tydal og Coop Indre Namdal å fusjonere med Coop Midt-Norge. Tilsvarende vedtak ble gjort av et enstemmig årsmøte i Coop Midt-Norge fredag 15. desember 2017.

– Formålet med fusjonene er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Fusjonene trer i kraft 1. mars 2018, mens de rent regnskapsmessig får tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2018.


Om samvirkelagene
  • Coop Indre Namdal driver de to butikkene Coop Marked Namsskogan og Coop Marked Harran, og hadde i 2016 en omsetning på ca. 29 millioner kroner.
  • Coop Tydal driver Coop Marked Tydal, og hadde i 2016 en omsetning på ca. 25 millioner kroner.
  • Coop Midt-Norge driver 97 butikker i 19 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, har 2.100 ansatte og er med en omsetning på ca. 5,8 mrd.kroner – et av Trøndelags største selskap.
  • Samvirkelaget eies av ca. 185.000 medlemmer.