Lennart er årets namsskoging

Ildsjelen får prisen fordi han bidrar til å gjøre Namsskogan til en bedre kommune å bo i.

Vinnende vesen Ordfører Stian Brekkvassmo (til venstre) trakk blant annet fram Lennart Nordlunds vesen da han delte ut prisen. 

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Det var særlig Lennart Nordlunds engasjement for eldre og uføre, som ble trukket fram da han lørdag kveld mottok prisen foran 300 sambygdinger i Namsskoganhallen.