Ja til nye flyktninger

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunestyret har sagt ja til anmodninga fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om bosetting av 18 flyktninger i 2018. Namsos har de siste årene bosatt et relativt høyt antall flyktninger i forhold til innbyggertallet, med 65 personer bosatt i år og 53 personer foregående år.

Nedgangen til 18 bosettinger i 2018 har sammenheng med at det på landsbasis er en betydelig nedgang i antallet flyktninger til Norge.