Læreren som bygde egne skoler

Idealisten Sedevart Hamland bygde selv tre skoler i Nærøy først på 1900-tallet – og var samtidig lærer på alle tre.

MALERI Hallarheim skole var såpass spesiell på den tida at lærer Sedervart Hamland fikk laget et maleri av den. Maleriet har fortsatt sønnesønnen Svein Erik Hamland. Skolen ble bygd ut og modernisert på 1950-tallet. 

NAMDALSAVISA

De gamle skolebygningene på Lund, Torstad og Sandnes var alle Sedevart Hamlands verk.