Mirakelgutten Jonas

Ambulansen valgte å kjøre til Sykehuset Namsos og ikke til Levanger. Det var livreddende for Maren Duun og hennes ufødte sønn.

SÅ SKJØR Pappa Peder Duun får se sønnen på operasjonsstua, etter at assistentlege Kristin Åkerøy (til høyre) og anestesilege Tina Foss Hakli har fått liv i ham. Fremdeles vet de ikke hvordan det vil gå med babyen.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

Ambulansen med Maren stoppet i krysset mellom E6 og Fv 17 for å vurdere til hvilket sykehus de skulle dra. Hadde de kjørt sørover til Levanger som tar seg av premature fødsler, hadde jeg antakelig vært enkemann med eneansvar for storebror, sier Peder Duun beveget.