Nyskolen ble igjen tema under budsjettmøtet i Nærøy

Går videre med planene

For noen dager siden offentliggjorde Val videregående skole at de søker om å opprette en grunnskole med plass for opp til 75 elever. Det ble tema når budsjett og økonomiplan skulle diskuteres.

ENSTEMMIG Alle partiene støttet forslaget fra flertallsgruppa og Ap som blant annet påla rådmannen å komme med et oppdatert anslag av elevtallsutvikling i Nærøy sett i lys av etablering av grunnskole på Val. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Nærøy kommune har kommet langt i arbeidet med å realisere en ny barneskole på Kolvereid som erstatning for den som brant ned. Planene har kommet så langt at kommunen er i forhandlinger med entreprenører for å tilpasse bygget til den kostnadsramma som kommunestyret har satt. Det at Val videregående skole planlegger en ny skole vil etter all sannsynlighet påvirke elevtallet og dermed overføringene fra staten.