Inge lokker med pengepremier

Hva skal til for å utvikle Nye Namsos? Prosjektgruppa ber de ansatte om hjelp – og lokker med pengepremier for de beste ideene.

utfordrer ansatte Prosjektleder Inge Ryan og gruppa som jobber med kommunesammenslåinga fram mot 1. januar 2020 håper på mange gode ideer fra kommuneansatte i Namsos, Namdalseid og Fosnes. De beste ideene honoreres med pengepremier.foto: espen Fossland  Foto: Espen Fossland

Vi tror en av suksessfaktorene er å få de ansatte på laget – eller med i flokken.

Inge Ryan, prosjektleder
Nye Namsos
  • 1. januar 2020 blir Fosnes, Namdalseid, Namsos og Lund i Nærøy slått sammen til én kommune.
  • Kommunen vil få et folketall på 15.219 (2015-tall) og være den sjette største i Trøndelag.
  • Antall sysselsatte i nykommunen vil bli 1.965, fordelt på 1.580 i Namsos, 256 i Namdalseid og 129 i Fosnes (2015-tall)
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi skal utvikle en ny kommune, og da trenger vi de gode ideene fra alle som jobber i Fosnes kommune, Namsos kommune, Namdalseid kommune eller samkommunen, sier Inge Ryan.

Som prosjektleder har han hovedansvaret for arbeidet mot ny kommune fra 1. januar 2020.

– Forventer noe av dem

– Det er store forventninger til den nye kommunen som skal bygges. Da tror vi en av suksessfaktorene er å få de ansatte på laget – eller med i flokken, som Per Fugelli pleide å si. Hvis noen føler seg utafor i denne prosessen, kan det gjøre dem passive. Eller enda verre; de kan bli motstandere.

Ved å invitere alle de rundt 2.000 kommuneansatte til å komme med gode ideer, skal eventuell passivitet motvirkes.

– Vi er godt i gang med runden for å hilse på alle ansatte. I tillegg forventer vi noe av dem. I denne prosessen er alle eksperter på sitt felt. I tillegg er det lov å komme med gode ideer også utenfor eget fagfelt.

Prosjektgruppa håper at gulrota – pengepremier til de tre beste ideene – kan skape et engasjement som lever i matpausene og på personalmøter i tida framover.


15.000 til beste ide

– Hvordan skal ideene premieres?

– Fristen for å komme med ideer er satt til 17. mai. Deretter vil juryen gå gjennom innspillene og plukke ut vinnerne. En veldig bra ide på tredjeplass som honoreres med 5.000 kroner, en kjempebra ide på andreplass gir 10.000 kroner mens en superbra ide stikker av med førstepremien på 15.000 kroner. Premiene kan brukes til velferdstiltak på egen arbeidsplass, opplyser Ryan.

Spør innbyggerne også

Juryen som skal avgjøre hva som er de beste ideene består av Ryan, resten av prosjektgruppa for Nye Namsos samt tillitsvalgt Knut Erik Heia.

– Vi kommer til å offentliggjøre vinnerne i løpet av mai, sier Ryan som også tenker å invitere alle øvrige innbyggere i Nye Namsos på idedugnad etter hvert.

– Det blir i neste omgang, utpå høsten 2018. Da vil de som bor rundt om i kommunen få komme med innspill på hvordan de vil ha det. Det handler om å skape entusiasme og finne de beste ideene for å utvikle kommunen i årene framover, sier Inge Ryan.