Fra 398 i 2016 - til 326 i 2017

20 prosent nedgang i fødsler

På ett år har antall fødsler på Sykehuset Namsos blitt redusert med nærmere 20 prosent. Overlege Helge Brobak frykter nå konsekvenser.

SYNKENDE TALL Overhelge Helge Brobak har jobbet på fødeavdelinga på Sykehuset Namsos i 37 år. Aldri i sin tid har han opplevd lavere fødetall enn i 2017. – Bekymringsfullt for sykehuset, sier overlegen til NA.   Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den erfarne overlegen har jobbet på fødeavdelinga i 37 år. Aldri har tallet på antall fødende vært lavere i hans tid på Sykehuset Namsos.