Prioriterer skistadion i Skorovatn

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Kommunestyret har vedtatt å prioritere skistadion i Skorovatn øverst i kategorien ordinære anlegg når det gjelder søknader om spillemidler i 2018.

 På andreplass følger servicebygg ved skistadion i Namsskogan. Når det gjelder nærmiljøanlegg er turveg i Skorovatn og stedsutvikling i Brekkvasselv på prioriteringslista.

I kategorien friluftsanlegg er rullestolplass og anlegg for fiske og friluftsliv ved Brekkvatnet prioritert foran sykkelsti mellom Kvilåsen og Brekka.