Røyrvik prøver skolemat

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Kommunestyret har vedtatt å starte ei prøveordning med frivillig skolemat for elevene ved Røyrvik oppvekstsenter.

Ordninga skal være frivillig og foreldrebetalinga skal tilsvare reelle utgifter knyttet til innkjøp av varene. Det tas sikte på oppstart så tidlig som mulig på nyåret og skolematordninga skal evalueres før 1. mai.

Det forutsettes at arbeidet med skolematen skal organiseres innenfor de stillingshjemlene som allerede er ved oppvekstsenteret. Det antydes en pris på 15 kroner per måltid.