Tilskudd til Brakstad havn

NAMDALSAVISA

FOSNES: Kommunestyret har bevilget 500.000 kroner i tilskudd til byggetrinn 1 ved Bragstad hamn. Rådmannen hadde innstilt på å avslå søknaden, men et forslag fra Sp/KrF om å yte et tilskudd, ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket ble begrunnet med at fylkeskommunen har sagt ja til å bevilge 500.000 under forutsetning av at kommunen bidrar med et likelydende beløp.

Byggetrinn en har ei kostnadsramme på 3,4 millioner kroner og omfatter blant annet bygging av veg og etablering av kaianlegg.