Konflikten med legene

«Fortsetter det slik, vil troverdigheten settes på spill.»

NAMDALSAVISA

Sykehusdirektør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag har hatt et turbulent siste halvår. Han har havnet i konflikt med flere av legene, og det er ugunstig for en sykehusdirektør. Utad virker det nå som de ansatte ved de to sykehusene ikke trekker i samme retning. Fortsetter det slik, vil troverdigheten settes på spill.

Sykehusdirektøren og styret skal ha ros for at de unngår oppsigelsene som tidligere var varslet og fryktet. Tidlig i budsjettforhandlingene var dette et reelt alternativ for å få budsjettet i havn. I denne sammenhengen er det viktig å huske at svakere økonomi ikke skyldes det mange kan oppfatte som dårlig drift eller mangelfull kontroll og ditto økonomisk styring. Det er ikke sannheten, selv om en sikkert kan finne årsaker lokalt som bidrar til å svekke økonomien. Bildet er som regel mer sammensatt enn det.

Hovedårsaken til de økonomiske utfordringene som Helse-Nord-Trøndelag har i dag, bunner i at overføringene fra staten ikke dekker opp drifta ut ifra aktivitetsnivået ved de to sykehusene. På dette området har regjeringa sviktet. Ikke bare i år, men over tid.

Dette har blant annet helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, påpekt flere ganger. Det mangler flere milliarder kroner på det regjeringa har lovet og det de senere har bevilget. Helseminister Bent Høie kan finne mange solskinnshistorier fra dagens Helse-Norge, for vi har et godt utbygd helsevesen. Men uten tilstrekkelige bevilgninger, vil sprekkene komme i grunnmuren. De har vi sett under høstens budsjettrunder.

Sykehusdirektør Aas må gjøre sitt for å gjenvinne respekten og tilliten blant legene. Han vet at man kan bytte ut en sykehusdirektør, men ikke hele legestanden. De vet på sin side at sykehusdirektører kan komme og gå, men hvilken person vil lede et foretak når de ser hvilke karakteristikker som enkelte ansatte har kommet med i det offenlige rom av tidligere direktør Arne Flaat og direktør Torbjørn Aas?

Denne elendighetsbeskrivelsen overskygger det faktum at det hver eneste dag blir utført sykehustjenester på et høyt nivå av dyktige helsearbeidere – ved begge sykehusene. Det er vi som innbyggere takknemlig for.