Utsatte nytt betalingssystem

Kommunene som står som eiere av Namdal Rehabilitering IKS betaler ut fra hvor mange plasser de disponerer ved senteret. Flere kommuner vil endre dagens betalingsmodell.

SKAL SE PÅ EIERBETALING Daglig leder Claes Gøran Sellæg og styret skal fram til neste eiermøte i Namdal Rehabilitering se på det komplekse spørsmålet om organisering av framtidig rehabiliteringssenter og eierbetaling. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: På torsdagens representantskapsmøte var kommunenes andel i totalbudsjettet til senteret oppe som sak.

Fra 2020 vil flere av dagens eierkommuner være slått sammen. Namsos, Fosnes og Namdalseid vil bli en kommune, og det samme vil Nærøy og Vikna.

– Vi har vel signalisert at etter sammenslåinga vil den nye kommunen ha behov for færre plasser en de tre kommunene har i dag, sier Steinar Lyngstad fra Namdalseid.

Han tok til orde for at representantskapet og styret bruker tida fram til 2020 på å finne fram til et godt system.

Ordfører Skjalg Åkerøy fra Grong ville derimot ha fortgang i prosessen, og ville ha en ny betalingsmodell klar allerede fra 2019.

Det endte med et omforent forslag der styret skal se på forskjellige modeller, og så skal eierkommunene ha et arbeidsmøte med styret for å stake ut kursen videre.