Aksepterer skjønn på Kråkøya

NAMDALSAVISA

VIKNA: Formannskapet har akseptert skjønnet som Namdal tingrett har avsagt i forbindelse med ekspropriasjon av en fritidsbolig på Kråkøya.

Innløsningsprisen ble satt til 1,25 millioner kroner. Selv om beløpet vurderes som svært høyt av kommunens advokat og av rådmannen, har politikerne fulgt innstillinga om å akseptere tingrettens avgjørelse og ikke begjære overskjønn, et skjønn som kommunen måtte ha betalt kostnadene ved, uten garanti for at innløsningssummen ville blitt lavere.