Alf Nygaard (Järpen) til minne

Minneord
NAMDALSAVISA

För många av oss blev budet om att Alf lämnat jordelivet svårt att förstå. Även om Alf senare år av olika skäl hade svårt att gå, och därmed inte deltog i samhällsaktiviteter som förr, var ändå hans person och hans tide hos många. Inte minst hos hans gamla elever från Rocklöfska skolan, som efter dödsbudet gett många bevis på hans stora personlighet genom hälsningar til döttrarna Nina och Sofie.