Namdalseid har økt verdiskapinga innen landbruket med 39 prosent fra 2010 til 2015

Investerer over åtte millioner i nytt fjøs

Av de ti største landbrukskommunene i Nord-Trøndelag, har verdiskapinga økt mest i Namdalseid de siste fem årene. Tore Kaldahl er en av flere som satser på ei framtid innen landbruket.

Satser stort Tore Kaldahl satser stort på videre drift av heimgården på Kaldal i Namdalseid.  Foto: Jonas Olsen

Landbruket flyter på en god vind.

Tore Kaldahl, melkebonde
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: På Kaldal i Namdalseid har det vært travle tider siden mai. Tore Kaldahl har til nå investert over åtte millioner kroner i et flunkende nytt fjøs på heimgården som han tok over etter faren i 2009. Han tror landbruket har ei positiv framtid.