Vannverk får ikke tilskudd

NAMDALSAVISA

FOSNES: Med åtte mot fem stemmer har kommunestyret sagt nei til en søknad om kommunalt tilskudd til Letvik og Faksdal vannverk på Jøa.

Rådmannen hadde innstilt på å avslå søknaden, men i kommunestyremøtet fremmet Frode Bjøru forslag om å gi et tilskudd på 100.000 kroner.

Bjørus forslag ble ikke vedtatt. Kostnadene knyttet til det utførte arbeidet kom på 494.000 og avslaget ble begrunnet med at lagets økonomi er i balanse og at et lån vil være nedbetalt i 2021.