Trivsel på Sykeheimen kvelden før kvelden

Lille julaften på Heimen

Kvelden før kvelden fylles dagligstua på Høylandet sykeheim med stivpynta beboere, venner og ikke minst pårørende for en felles hyggekveld med andakt, sang og et felles måltid.

NÅR DAGLIGSTUA FYLLES: Med solist Heidi Hammer i lag med prest Claes Blom Mørch og pianist Asbjørg Sellæg ble inngangen til kvelden før kvelden best tenkelig. 

Dette er en virkelig hyggelig kveld, og det er moro å få være med å bidra– Dette er en virkelig hyggelig kveld, og det er moro å få være med å bidra

Heidi Hammer

EN GOD PRAT: Kvelden før kvelden er en gylden anledning for å slå av en prat med gamle kjente for både pasienter og pårørende. Ved dette bordet satt latteren løst og praten gitt lett. Kristine Råum, Aud Råum, Johanne Almaås, Lena Almås og Nora Børstad 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: I veldig mange år, lengre enn noen kan huske, har det vært tradisjon med et lite forskudd på julefeiringa ved Høylandet sykeheim.

Lille julaften kommer pårørende og venner på besøk, og denne jula var som vanlig dagligstua fylt til randen med folk. Noen av de besøkende var kortreiste fra bygda, og andre kom lang veg for å besøke sine på Heimen.

Andakt

Prest Claes Blom Mørch fikk æren av å dra det hele i gang med en andakt.

– Lille julaften på sykeheimen er et av de triveligste oppdragene jeg har som prest i løpet av året, sier han.

Med seg hadde han organist og pianist Asbjørg Sellæg og solist Heidi Hammer.

– Dette er en virkelig hyggelig kveld, og det er moro å få være med å bidra, sier Hammer.

Hun er heime på juleferie, og benyttet anledninga til å besøke slekt og venner på sykeheimen. Og ikke minst benyttet hun sjansen til å være med å underholde.

– Det er moro at man kan være med å gi et lite bidrag til at dette skal bli en god kveld for pasientene, sier hun.

Mye prat

Etter andakten hadde sykeheimens folk dekket på langbord med snitter og alt faget tilhørende, og både besøkende og pasienter samlet seg til felles kveldsmat.

Rundt om i den fullstappa dagligstua gikk praten lett rundt bordene.

Mimring om gamle dager ble avløst av ei oppdatering hva som hadde skjedd siden sist folk møttes.