Går sammen for å skape framtidas havbruksnæring

Oppdrettsbedriften Salmar gir ti millioner kroner over fem år til et professorat i havbrukskybernetikk.

Satser Salmar og NTNU har inngått en avtale og oppretter et nytt professorat innen jhavbrukskyberteknikk  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Professoratet blir ei fast stilling ved NTNU. Det er ei tverrfaglig satsing som kobler områdene teknisk kyberteknikk, biologi og havbruk, heter det i ei melding fra NTNU.

I tillegg til Salmar, er også Kongsberg Maritime en samarbeidsparter.

– For Salmar er det hjelp til selvhjelp å bidra økonomisk til et professorat som vil forsterke NTNU som et globalt ledende forskningsmiljø innen havbruk, og samtidig bidra til å utvikle vår virksomhet, sier Salmar-grynder Gustav Witzøe.

Avtalen mellom universitetet og Frøya-selskapet ble underskrevet torsdag før jul.

Salmars havmerd, «Ocean Farm 1», skal kunne brukes som et flytende laboratorium. Det er et fullskala pilotprosjekt som tillater forskning på biologiske og teknologiske aspekter ved fiskeoppdrett til havs som hittil ikke har vært mulig.

Det nye professoratet skal også bidra til å rekruttere flere studenter til akvakulturfeltet.