Graver ned strømlinjer for å redde hubro-bestanden

For å bedre oppvekstvilkårene til hubroen må 2,7 kilometer med luftlinje ved Sitter i Flatanger under jorda. Staten bruker i alt 30 millioner kroner på hubrotiltak i år.

MÅ BORT Luftlinjene ved Sitter i Flatanger skal under jorda. Staten tar mesteparten av regninga for at NTE skal grave de ned. Målet er at hubroen som hekker i fjellsidene rundt Sitter skal vokse opp uten menneskeskapte trusler.  Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Den utryddingstruede ugla har en spesiell posisjon i norsk naturforvaltning. Årsaken er at man kan anta at bestanden har blitt redusert kraftig de siste 150 årene. Allerede på 50-tallet varslet en av Norges fremste viltforskere at bestanden var kraftig redusert.