Søker om 4,5 millioner kroner til sentrumsutvikling

Norges minste by skal bli mer attraktiv. Prislapp: 4,5 millioner kroner.

sentrumsutvikling Nærøy kommune ønsker et sterkere fokus på sentrumsutvikling for å skape er mer attraktivt senter for næringsetableringer og bosetting.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Nærøy kommune er i gang med prosjektet «Utvikling av Kolvereid sentrum» – og har søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om å bidra økonomisk.