Sykehuset Namsos og «Levanger-overlegene»

NAMDALSAVISA

Overlege Odd Eirik Elden ved Levanger Sykehus, sammen med et ukjent antall overlegekollegaer ved samme sykehus, karakteriserer sykehusledelsen som «ikke-ledelse”, Noe av dette handler om, slik Namsos SV har oppfattet det, at Sykehuset Namsos ifølge disse overlegene, har blitt økonomisk forfordelt gjennom år.


Krasjlander sykehusdirektør Aas helikopterlandingsplassen i Levanger?

Overleger roper varsko

Innspill

 

Når du/dere ikke har snev av tillit til nåværende ledelse igjen, og mener å vite bedre, bør du/dere ovenfor pasientene, oss politikere og befolkningen generelt svare på følgende spørsmål:

Hvilke funksjoner bør Namsos ha på sikt (somatikk og psykisk helsevern)? Hva bør fjernes, hva bør overføres til Sykehuset levanger og hva er igjen av Sykehuset Namsos?