Det store i det lille

For egen regning

TIDSBILDET Dette er noe av det vi har gjennomført i jubileumsåret til NA, alt fra fotoutstilling fra hele Namdalen på Kunstmuseet og i Kuben, til seilas med færing hele Namdalskysten, fra Bindal via Gjæslingan og trebåtfestival på Steine, samling på Salsbruket og til D.D.E.-fest på Zanzibar inn i Flatanger, etter å ha kappkjørt med bandet fra Bergen til Murmansk og Mo. Vi har reist til Amerika i Hans Barliens fotspor, startet opp et nytt sykkelritt, gitt leserne matkurs på Buøy gård, og bidratt til at Woodland-festivalen hyllet Terje Tysland og musikkhistorien fra Namdalen.  

NAMDALSAVISA

I bilaget Stolt namdaling har vi samlet et tidsbilde på Namdalen – i 2017. Det har vi gjort fordi vi ville lage et tverrsnitt av Namdalen i NAs jubileumsår – som også er det siste året Nord-Trøndelag eksisterer. Fra nyttår av er Namdalen en del av det nye Trøndelag.

Et tidsbilde kan være så mangt – det kan være ei oppsummering av årets hendelser, viktige vedtak, bygninger som ble reist, gjenstander som ble oppfunnet, ideer som ble skapt. Det å lage en tidskapsel, å ta vare på slike tidsbilder for framtida, slik at arkeologer, eller hvem det nå måtte være, kan finne det igjen om 100 eller 1.000 år, er en fascinerende tanke som har opptatt menneskeheten helt tilbake til hulemalerienes tidsalder.

Men da vi i NA ville lage vår tidskapsel, valgte vi å løfte fram menneskene – og deres historier. I dette bilaget har vi samlet de 100 namdalingene vi har intervjuet hver uke i avisa gjennom hele vårt jubileumsår.

Ja, faktisk ble det litt flere, fordi vi ble så ivrige at vi kom ut av tellinga...

Men poenget er ikke om det er 100 eller 104, det viktige er at alle har ei historie – og noe de er stolte over. Vi har forsøkt å speile dette, gjennom et tilfeldig tverrsnitt av vanlige namdalinger. Her finner du ikke ordførere og kjendiser, men vanlige folk som snakker om hva de mener gjør dem stolte av plassen de kommer fra. Og da snakker vi om de små plassene, bygdene, grendene, eller kanskje bydelen i den byen en bor.

Det å være stolt av den plassen en kommer fra, samme hvor stor eller liten den er, betyr ikke at en ikke er stolt av å tilhøre en del av et større fellesskap, enten det er Namdalen, Trøndelag, Norge – eller verden for øvrig.

De enorme endringene samfunnet går gjennom – med digitalisering og de nye måtene å kommunisere på – gjør at verden både blir mer lokal og global på en gang. Vi kan kalle det glokalisering.

I glokaliseringas tidsalder blir den enda viktigere å kjenne tilknytning og stolthet over plassen en har røttene sine – og likevel ha mot til å tenke som en verdensborger.

Vi er stolte over å ha fått lov til å lage NA i 100 år. Og vi gleder oss til fortsettelsen.

Når Namdalen blir ett

For egen regning