Ingen endring fra 2016 til 2017

Fem døde i trafikken

Mens tallet for trafikkdrepte synker på landsbasis, var det status quo for Nord-Trøndelag med fem omkomne både i 2016 og 2017.

UENDRET Tallene for trafikkdrepte i trafikken er uendret for Nord-Trøndelag fra 2016 til 2017 viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. ILLUSTRASJONSBILDE  Foto: Eivind Kvam

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 106 mistet livet på norske veger i 2017. Det er 29 færre enn i 2016 og faktisk det laveste tallet på 70 år i Norge.

Beklageligvis gjelder ikke dette for Nord-Trøndelag. Her døde fem personer i trafikken i 2017, like mange som året før.

Den siste dødsulykken skjedde på Snåsa 2. desember da et russisk ektepar omkom etter å ha kollidert med en brannbil.


Russisk ektepar omkom i Snåsa

Det var et russisk ektepar i 70-årene som mistet livet i trafikkulykken i Snåsa lørdag.


I Sør-Trøndelag omkom sju personer, mot ni i 2016.

- Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på vegene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

12 har mistet livet i desember-trafikken i år mot åtte i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.


Flest i Hordaland


Flest dødsuykker i 2017 har det vært i Hordaland (12), Akershus (11), Rogaland (9), Oppland (8) og Nordland (8), mens Aust-Agder (1) og Finnmark (2) har hatt færrest.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 76 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2017.


- Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år.


Færre hardt skadde
 

- Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Gustavsen.


Vegdirektøren er opptatt av å få flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

- Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen.


Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veger og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og sist, men ikke minst, være rusfri.