Uønsket dyreart truer de rødlista fugleartene

Minken skal utryddes i Sør-Gjæslingan

Mink er en alvorlig trussel mot de freda fugleartene krykkje og ærfugl i viknaøynene. Om kort tid starter igjen kampen for å utrydde minken i Sør-Gjæslingan.

VIKTIG Der har vært slått hvert år siden 2014 i Sør-Gjæslingan for å bevare det biologiske mangfoldet. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det er høstet gode erfaringer med bruk av hund i jakta på minken, som ikke er en naturlig art ute i væra. Folk fra SNO (Statens naturoppsyn) skal hjelpe lokale representanter allerede fra i januar.