Fylkesrådet bidrar økonomisk til nytt prosjekt på Bjørgan

Nytt anlegg til 4,5 mill

Bjørgan skianlegg AS ønsker å bygge ei 2.000 meter lang rulleskiløype til en pris av 4,5 millioner kroner.

UTVIDER ANLEGGET: Bygging av ny skistadion med snøproduksjonsanlegg er i boks på Bjørgan skistadion. Nå planlegges det å bygge rulleskianlegg i området. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Aksjeselskapet søkte fylkeskommunen om et tilskudd på 500.000 kroner. Da fylkesrådet behandlet søknaden på sitt siste møte, ble det bevilget 200.000 kroner.