Prioritering av spillemidler

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Kommunestyret i Røyrvik har prioritert to tiltak når det gjelder søknader om statlige spillemidler for 2018.