Setter av over to millioner kroner til kirkeformål

NAMDALSAVISA

GRONG: Med 11 mot seks stemmer har kommunestyret i Grong vedtatt at det for 2018 skal settes av 2.346.000 kroner i kommunalt tilskudd til kirkeformål.

Beløpet er 100.000 kroner lavere enn rådmannens forslag, som fikk seks stemmer. Bevilgninga er 146.000 kroner mindre enn det Grong menighetsråd har lagt inn i sitt budsjett for året.

Kommunestyret forutsetter samtidig at 200.000 kroner av det kommunale tilskuddet skal øremerkes til vedlikehold av kirkene.