Starter arbeid med gang- og sykkelveg

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: Statens vegvesen og Nord-Trøndelag – nå Trøndelag – fylkeskommune har sammen med Nærøy og Vikna kommuner starter arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 770.