Naturreservatet utvides

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Gjennom vedtak i statsråd 15. desember 2017 er Mjøsund naturreservat blitt utvidet. Området er et frivillig tilbud til grunneieren, og erstatning til grunneier er utbetalt, opplyser Fylkesmannen i et brev til Nærøy kommune, som er forvaltningsmyndighet for området.

Forvaltningsplan for Mjøsund naturreservat har vært ute på høring og er under sluttbehandling. Planen må nå justeres i forhold til grenser og forskrift, uten at det bør forsinke framdrifta, heter det.