Forbereder folkeavstemning

NAMDALSAVISA

BINDAL: Arbeidet med å forberede folkeavstemninga i Bindal i tilknytning til spørsmålet om kommunesammenslåing, er godt i gang.

Rådmannen anbefaler valgstyret å organisere valget i tråd med det som har vært vanlig ved ordinære valg. Det foreslås at det på selve valgdagen, mandag 26. februar, vil kunne avgis stemme på Kjella, Bindalseidet og Terråk og at valglokalene vil være åpne fra kl. 10 til 19.

Det foreslås også at forhåndsstemminga vil pågå fra 1. februar til fredag 23. februar.