Nytt medlem av museumsnemnd

NAMDALSAVISA

GRONG: Kommunestyret har valgt Leif Johannes Sklett som nytt medlem av den kommunale museumsnemnda fram til 31.12.2021. Sklett erstatter Kåre Hallager.

Inge Kjærstad og Jon Inge Eidem ble gjenvalgt for den samme perioden. Svein Vikestad, Brit Formo og Kirsten Joveig Gartland er tidligere valgt fram til 31.12.2019.

Som varamedlemmer i museumsnemnda er Brit A. Buvarp, Oddvar Østerås og Judith Holand Skage valgt.