Frivillig arbeid gir bedre helse

Ny forskning slår fast at frivillig arbeid er helsefremmende for de eldste.

NY Helseforsking Anita Berg og prosjektleder Oddbjørn Johansen fra ved Nord universitet.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I Norge i dag har vi over 400 frivilligsentraler. Disse er organisert på mange ulike vis og har som mål å fylle gapet mellom tilbud fra det offentlige og private organisasjoner.