Nå avgjøres kommunenavnet

Navnet på den nye storkommunen i Namdal blir Ytre Namdal, Nærøy, Nærøysund eller Folla/Folda.

Komiteen: Fra venstre Erik Fløan, Amund Hellesø, Steinar Aspli, Lars Fredrik Mørch, Ørjan Kvaløy og Solveig Åsgard Kleven.  Foto: Nærøy kommune

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Navnekomiteen hadde sitt første møte på Rørvik mandag. De fire alternativene baserer seg på forslag fra navnekomiteen.

Komiteen mener disse fire forslagene er tilstrekkelig for å gå videre. Nå oppfordres alle til å avgi sin stemme når avstemninga på forslagene blir lagt ut på NAs nettsider. Det er også mulig å si sin mening via mail eller post til kommunene.

Fristen er satt til 25. januar, og navnekomiteen har nytt møte 29 januar.

De vil vurdere på nytt når fristen har gått ut, og de innstiller kun på navn til Fellesnemda, som endelig vedtar navnet på ny kommune.