Bygging av ny skole og idrettshall til 148 millioner starter til våren

– Stort løft for Namdalseid

Før jul vedtok kommunestyret i Namdalseid å gå for bygging av ny skole og idrettshall med ei kostnadsramme på 148 millioner kroner. Skolen skal etter planen stå ferdig til skolestart i 2019.

Den nye skolen og idrettsbygget kan få stor betydning for å oppnå visjonen om å være en attraktiv plass

Steinar Lyngstad, ordfører
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Dette med bygging av skole og idrettshall har vært med oss inn i sam- talene med både Fosnes og Namsos da det ble skrevet intensjonsavtale. Vi har en skole i Namdalseid som i dag er veldig tilårskommen og den koster mye i drift og å holde ved like. Driftskostnadene til den nye skolen er langt mindre enn ved den gamle, forteller ordfører Steinar Lyngstad.