BINDAL

Ja, nei eller blank stemmeseddel

NAMDALSAVISA

BINDAL: Rådmannen foreslår at stemmesedlene som skal benyttes ved den rådgivende folkeavstemninga som skal gjennomføres i Bindal 26. februar, skal utformes slik at det kan krysses av for enten «ja», «nei» eller «blank».