Bruker 360 VR-teknologi til å vise fram fylket

Nye briller på Trøndelag

Woodland, NA og Vitensenteret har utviklet en helt ny måte å vise fram Trøndelag på – med bruk av 360 VR-teknologi.
NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Nå håper de at de får reise rundt på samtlige videregående skoler i Trøndelag for å vise fram det moderne Trøndelag til elevene.