HØYLANDET:

Planlegger flerbrukshall

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Formannskapet har oppnevnt Karen Mo Røli og Knut Terje Årsandøy som medlemmer av arbeidsgruppa som skal jobbe med planene om bygging av en flerbrukshall.

I tillegg skal IL Hållingen, Høylandet skytterlag, ungdomsrådet og Norsk Revyfestival oppnevne hvert sitt medlem av gruppa.

Arbeidsgruppa skal ledes av Mo Røli og innen 31. mars skal det foreligge ei anbefalt løsning med kostnadsoverslag slik at kommunestyret kal behandle saken i sitt møte i april.