Satsing på yrkesfag gir resultat

Rekord i antall læreplasser

I 2017 fikk 2.280 yrkesfagelever i Trøndelag læreplass. Aldri før har så mange fått læreplass i regionen.

Får plass: Aldri før har så mange fått læreplass i Trøndelag, hele 75 prosent av dem som søkte. Lillian Stuenes (til venstre) gjennomførte lærlingeløpet hos Li-Vert'n for et år tilbake.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser at 2.280 yrkesfagelever fikk læreplass i Trøndelag. Det utgjør om lag 75 prosent av de som søkte.

Dette er det høyeste antallet læreplasser som er registrert for regionen siden målingene startet i 2011. Den gang hadde Nord- og Sør-Trøndelag til sammen 1.882 læreplasser til 72 prosent av søkerne.

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fylkesvise forskjeller

Også på landsbasis er det satt ny rekord i 2017 etter at hele 72 prosent av søkerne fikk læreplass. Samtlige fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016, men det er forskjeller i andelen søkere som fylkene har klart å skaffe læreplasser til. Rogaland og Oslo kommer best ut, med læreplasser til 78 prosent av søkerne.


Fortsetter yrkesfagløftet

Regjeringa har sammen med KrF og Venstre økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. De har også innført krav om lærling til bedrifter som vil vinne offentlige anbud, og i 2018 styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant annet gå til arbeidet med rekruttering av læreplasser i fylkene.


– 2018 er yrkesfagenes år. Partene i arbeidslivet vil bruke året til å vise frem mulighetene som ligger i yrkesfag. Da håper jeg flere bedrifter melder seg på, og tar inn lærling, sier kunnskapsministeren.