Vi skal nå dere uansett

For egen regning

Omlegging: Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen har sendt ut et høringsnotat med ulike alternativ til postombæring. Mye taler for at det blir færre postombæringer i uka. Det vil skape utfordringer for blant annet oss i mediebransjen. Dem er vi villig til å ta – vi skal nå våre lesere hver dag også i framtida. Det er verre for dem som er avhengig av å få sin medisin via posten. 

NAMDALSAVISA

Min første sommerjobb innebar at jeg som ung gutt måtte stå opp grytidlig og være med far min på jobb. Læreren hadde nok ferie til å være sommer- vikar for den stødige postmann Bjørn Ramstad, som alle unte en god ferie.

På den tida var postmannen på bygda limet mellom folk og verden rundt. Postbilen ser vi ennå, men tida har forandret seg, og det i rekordtempo.

Nå vil det skje forandringer innen postsektoren ut fra det fallende postvolumet. Det vil med stor sikkerhet bli færre besøk i postkassa vår.

Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønsker mest av alt en slik frekvens. Annenhver dag, mandag, onsdag og fredag, og neste uke bare to dager. Så tre dager igjen osv.

Danskene har innført postombæring til kun en dag i uka. Det er også ett av flere alternativ i høringsnotatet og ingen blir vel overrasket om det vil skje om seks til sju år her også. I løpet av våren får vi de endelige svarene på Postens framtid gjeldende fra 2019.

Solvik-Olsens gradvise omlegging vil spare samfunnet årlig for 500 millioner kroner, men det vi få konsekvenser.

Først og fremst for 3.000 postbud som vil bli overflødige. For de yngste vil det kunne gå bra, men for de som eksempelvis har vært et stødig landpostbud og begynner å se 60-tallet blinke der borte, kan steget bli tungt å ta.

Det vil også kunne skape problemer for noen i distriktene, dem som er avhengig av å få livsnødvendig medisin via post. Departementet har beregnet at det vil dreie seg om rundt 35.000 mennesker i hele landet. Ikke alle av disse er avhengig av medisiner, men de fleste av dem får også lokalavisa med posten.

Samfunnet har blitt mer og mer digitalisert. Som privatpersoner skriver vi knapt julekort lenger. Vi sender mail eller benytter oss av sosiale medier. Det samme skjer innenfor næringslivet og ditt og mitt forhold til det offentlige. Snart får vi selvangivelsen kun i den digitale postkassa, ingen reagerer på det.

Da gjenstår spørsmålet, som er ubehagelig å svare på for dem som vil stritte imot en omlegging av postens tjenester. Hva er igjen i postkassa da?

Jo, for det meste aviser og reklame, og en innbetalingsgiro fra velforeninga.

Dette angår oss alle, og jeg sitter midt oppe i dette selv. Min og mine kollegers jobb har ingen verdi hvis vi ikke når ut til dere, våre lesere. Vi vokste opp med papiravisa og den har fortsatt en stor verdi. Nyheter og annonser på papir vil være viktig i mange år framover, men det vil tvinge seg fram flere forandringer. Ikke bare for NAs lesere, men for avislesere i hele landet.

Mediebransjen har vært nødt til å omstille seg og jeg er sikker på at de fleste av oss evner å møte morgendagens utfordringer. Det tok en stund før vi skjønte at vi ikke kunne forskjellsbehandle dem som betalte for papirnyhetene og de som leste gratis på nettet.

Gratispassasjerene får ikke plass i nyhetstoget vårt som har avgang til nesten alle døgnets tider, kun de som har løst billett.

Da er det gledelig at NA opplever en opplagsøkning for andre år på rad. Flere og flere av dere ønsker oss både digitalt og lese papiravisa, som på en måte oppsummer nyhetsdøgnet.

For Solvik-Olsen er i ferd med å skape store utfordringer for avisbransjen, men den utfordringa skal vi i NA ta. Namdalinger skal være sikre på at vi med uforminsket styrke vil oppfylle vårt samfunnsansvar og bringe like mange nyheter som tidligere. Hver morgen, dag, kveld og natt om det er påkrevet. Vi er bare et tastetrykk unna dere.

Minnene har jeg ennå. Noe måtte jeg fylle tida med og jeg så det selv. For hvert stopp ved en postkasse, grep far min tak i ei avis. Alle tilgjengelig aviser i bilen ble lest hver eneste dag, og gutten bestemte seg. Jeg ville jobbe med noe alle ville ha hver dag. Nyheter og lesestoff. En Frp-statsråd føler ikke noe ansvar for avisene. Godt det da finnes mange som meg. Vi som lever ut drømmene.

God nyhetshelg!