Fisket for 18 milliarder kroner

Norske fiskere tok i land fisk for til sammen 18 milliarder kroner i fjor.

Fisk Norske fiskere leverte fisk for til sammen 18,1 milliarder kroner i 2017. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mengden fisk som er blitt tatt opp har økt med 32 prosent fra i fjor, men fangstverdien er på samme nivå som i 2016. Dette skyldes ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå at verdien innenfor pelagisk sektor har en merkbar nedgang.