Gir bort ved på Skage mot at du hugger den selv – gull verdt for Øyvind Brækkan

– Det gir meg så mye å holde meg i aktivitet

Da Øyvind Brækkan så at Bil1Din på Skage ga bort ved mot at du hugget den selv, var han ikke tung å be. – Jeg tar det som trim, sier han.

Bruker saga Øyvind Brækkan liker å ta med seg saga ut i skogen for å hugge ved.  Foto: Jonas Olsen

Det er veldig god terapi.

Øyvind Brækkan
NAMDALSAVISA

SKAGE: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vedforbruket vårt i 2016 lå på 5,61 milliarder kWh. Dette tilsvarer brutto energimengde i cirka 54 millioner 60 liters sekker med bjørkved. Tallene viser også at det var 2,3 millioner husholdninger i Norge i 2016, og om lag halvparten, 1,2 millioner, har fyrt med ved i boligene sine.