Fem søker jobb som oppvekstsjef

NAMDALSAVISA

Oppvekstsjef Gurid Halsvik i Flatanger går av med pensjon til sommeren, og kommunen har mottatt fem søknader til stillinga:

■Hege Mari Skjervø Aune, Flatanger.

■Sissel Hustad, Flatanger.

■Jan Helge Asperheim, Knarrlagsund.

■Lovise Angen, Sætervik.

En femte søker har bedt om at søknaden blir unntatt offentlighet.

Det er administrasjonsutvalget som skal ansette oppvekstsjef, men dato er ennå ikke bestemt.

Tiltredelse er senest 18. juni, opplyser Flatangernytt.